A kategorija

3

Informacije:

  • Motocikli iznad 35 kW
  • Starosna dob za polaganje A kategorije je 24 godine
  • Ukoliko posjedujete A2 kategoriju namanje dvije godine, A kategorija se može polagati sa navršenih 20 godina
  • Obuku vršimo na motociklu Yamaha MT07 uz komunikaciju s vozilom iz pratnje
  • Opremu tokom obuke dobijete od autoškole

Nastavni program se sastoji od:

Ukoliko posjedujete B kategoriju:

  • 15 sati obuke na vozilu

Ukoliko ne posjedujete ni jednu kategoriju:

  • 30 sati iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila
  • 25 sati obuke na vozilu