A2 kategorija

Informacije:

  • Motocikli sa ili bez bočne prikolice čija snaga ne prelazi 35 Kw
  • Starosna dob za polaganje A2 kategorije je 18 godina
  • Obuku vršimo na motociklu Yamaha MT07

Nastavni program se sastoji od:

Ukoliko posjedujete B kategoriju:

  • 15 sati obuke na vozilu

Ukoliko ne posjedujete niti jednu kategoriju:

  • 30 sati iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila
  • 20 sati obuke na vozilu