A1 kategorija

Informacije:

  • Motocikli sa ili bez bočne prikolice do 125 cm3
  • Starosna dob za polaganje A1 kategorije je 16 godina
  • Obuku vršimo na motociklu Yamaha YBR 125

Nastavni program se sastoji od:

Ukoliko ne posjedujete niti jednu kategoriju:

  • 30 sati iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila
  • 20 sati obuke na vozilu