O nama

IMG_20230307_154743

Autoklub Velika Gorica osnovan je 1954. godine. Autoklub je udruga slobodnog i dobrovoljnog udruživanja vlasnika i vozača vozila na motorni pogon te drugih građana i pravnih osoba. Područje djelovanja Autokluba je Velika Gorica i Zagrebačka županija. Područja i ciljevi djelovanja Autokluba su sigurnost prometa i prometne kulture, edukacija mladih u cestovnom prometu, zaštita interesa sudionika u cestovnom prometu i područja motoriziranog turizma. Ciljevi Autokluba posvećeni su postizanju općeg dobra u domeni razvijanja sigurnosti i informiranja u cestovnom prometu te prometne kulture, a osobito u edukaciji i zaštiti mladih naraštaja za sigurno sudjelovanje u cestovnom prometu. Ciljevi se očituju u kontinuiranom poticanju, promicanju i ostvarivanju zaštite interesa sudionika u cestovnom prometu, a osobito članova AK-a i HAK-a te podupiranju i razvoju motoriziranog turizma.

U sklopu Autokluba Velika Gorica djeluje i autoškola AK Velika Gorica koja je u vrijeme osnivanja autokluba bila prva i tada jedina autoškola u Velikoj Gorici.

U autoškoli autokluba Velika Gorica od njenog osnutka do današnjih dana osposobljeno je više od  dvadeset tisuća kandidata za vozače vozila svih kategorija.

Autoklub Velika Gorica je registriran kao Udruga građana i upisan u Registar udruga kojim stječe svojstvo pravne osobe.

Tijela upravljanja Autokluba su: Skupština, Predsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti.
Predsjednik Autokluba: Goran Janković
Tajnik Autokluba: Toni Lukačević, mag.ing.traff.

Stručno administrativne poslove iz djelokruga svojih djelatnosti koje su određene Statutom Autokluba obavlja potreban broj zaposlenika koje utvrđuje Upravni odbor na prijedlog Tajnika autokluba.

Osim osposobljavanja kandidata za vozače, Autoklub i njegova autoškola organizira i provodi različite oblike prometne preventive u cestovnom prometu, a naročito s najmlađima. Organiziramo i provodimo školska, gradska i županijska natjecanja pod nazivom „SIGURNO U PROMETU“ s djecom osnovnih škola iz Velike Gorice i Županije, zatim edukativnu akciju “SIGURNO U ŠKOLU S HAK-om” koja je namijenjena djeci prvih razreda osnovnih škola i provodi se početkom svake školske godine kao i sve druge akcije koje imaju za svrhu edukaciju i povećanje sigurnosti u cestovnom prometu.

ADRESA

Slavka Kolara 48, 10410 Velika Gorica